USG dla naszej Ortopedii

216 tysięcy złotych kosztował nowoczesny ultrasonograf, na którym już niebawem pracować będą specjaliści z Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w WSZ w Kaliszu. Umowa na dostawę i instalację sprzętu, a także jego integrację z systemem PACS/RIS, podpisana została w tym tygodniu. Ten sam kontrahent wygrał również przetarg na dostarczenie drugiego tomografu komputerowego dla naszej placówki i adaptację pracowni TK.

Kupiony dla naszego szpitala ultrasonograf to urządzenie wysokiej klasy, wyprodukowane w 2023 roku. Zakup sprzętu dofinansowany został z funduszy unijnych, a dokładniej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”.

Sprzęt zdecydowanie ułatwi pracę lekarzy, pozwalając na jeszcze dokładniejszą diagnozę oraz ocenę postępów leczenia Pacjentów naszej ortopedii.

umowa na zakup USG