USG dla ortopedii

We wtorkowe południe na Oddział Urazowo-Ortopedyczny w WSZ w Kaliszu przekazany został nowoczesny ultrasonograf. Sprzęt trafił w ręce specjalistów w rekordowo krótkim czasie, bowiem umowę na jego zakup dyrekcja naszego szpitala podpisała z dostawcą w pierwszym tygodniu października.
USG na wyłączność Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w WSZ w Kaliszu poprawi zdecydowanie dostępność badań, podniesie komfort pracy lekarzy, a przede wszystkim ułatwi diagnostykę i śledzenie postępów leczenia naszych Pacjentów hospitalizowanych na ortopedii.
Ultranowoczesny sprzęt klasy premium plus kosztował 216 tysięcy złotych, a jego zakup dofinansowany został z funduszy unijnych, a dokładniej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”.