Wielomilionowe zakupy kaliskiego szpitala!

WSZ w Kaliszu kupuje sprzęt medyczny wart ponad 7 milionów złotych. To zakupy, na jakie szpital pozyskał unijne fundusze w ramach projektu: „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID i jej skutków” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pieniądze na sprzętowe zakupy pochodzą w 85 proc. z WRPO, reszta to dotacja z UMWW, jako wkład własny szpitala.

Wśród sprzętowych zakupów znalazły się:

 • serwer z oprogramowaniem klinicznym do opisu badań TK i stacjami lekarskimi oraz upgrade posiadanej stacji TK wraz z integracją z systemem PACS/RIS, oprogramowanie do wizualizacji płuc do posiadanego TK, który trafi do Zakładu Diagnostyki Obrazowej (wartość: 1 817 872,50 zł brutto);
 • diatermia chirurgiczna i przystawka argonowa do diatermii chirurgicznej dla Bloku Operacyjnego przy ulicy Toruńskiej (wartość: 135 361,92 zł brutto);
 • 2 pompy infuzyjne dla Oddziału Chorób Dziecięcych (wartość: 7 776,00 zł brutto);
 • 3 inkubatory hybrydowe dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (wartość: 437 400,00 zł brutto);
 • Wideolaryngoskop dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej (wartość: 19 440,00 zł brutto);
 • 3 aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej oraz 2 aparaty do stosowania kaniul nosowych z wysokim przepływem gazu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Patologii i Intensywnej terapii noworodka (wartość: 68 040,00 zł brutto);
 • System do wykonywania testów wysiłkowych – O. Kardiologiczny (wartość: 83 462,40 zł brutto);
 • 5 sztuk rejestratorów holterowskich EKG – O. Kardiologiczny (wartość: 45 900,00 zł brutto);
 • 3 elektrokardiografy – O. Kardiologiczny (wartość: 32 400,00 zł brutto);
 • 3 defibrylatory – O. Kardiologiczny (wartość: 63 180,00 zł brutto);
 • Skaner naczyń dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wartość: 17 199,00 zł brutto);
 • 3 pulsoksymetry – Blok Operacyjny ul. Toruńska oraz Oddział Chorób Dziecięcych (wartość: 14 939,64 zł brutto);
 • Aparat RTG przyłóżkowy, Integracja aparatu RTG przyłóżkowego z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (wartość: 649 125,00 zł brutto);
 • 10 rejestratorów do telemetrii i stacja centralnego monitorowania z infrastrukturą telemetryczną – O. Kardiologiczny (wartość: 436 320,00 zł brutto);
 • Aparat do masażu limfatycznego dla Zakładu Leczniczego Usprawniania (wartość: 11 689,92 zł brutto);
 • Aparat do indukcyjnej stymulacji dla Zakładu Leczniczego Usprawniania (wartość: 105 509,52 zł brutto);
 • Manipulator macicy na Blok Operacyjny ul. Toruńska (wartość: 27 374,76 zł brutto);
 • Zestaw endoskopowy w konfiguracji 1 z duodenoskopem i gastroskopem, Zestaw echoendoskopowy w konfiguracji 2 do Poradni Endoskopowej (wartość: 1 145 880,00 zł brutto);
 • 5 Kardiomonitorów na O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wartość: 371 520,00 zł brutto);
 • Aparat do znieczulania ogólnego na Blok Porodowy (wartość: 179 928,00 zł brutto);
 • 2 echokardiografy wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Oddziału Kardiologicznego oraz Poradni Kardiologicznej (wartość: 873 990,00 zł brutto);
 • Ultrasonograf wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej(wartość: 556 740,00 zł brutto).

Łączna wartość wszystkich umów to aż 7 101 048,66 zł.

Dokumenty parafowane zostały przez większość firm, które dostarczą sprzęt naszej placówce w poniedziałek 12 czerwca, w obecności kierowników i przedstawicieli oddziałów, do których trafią specjalistyczne urządzenia.

Sprzęt, zgodnie z zawartymi umowami, ma być dostarczony do #szpitalKalisz najpóźniej we wrześniu tego roku.

To jednak nie wszystkie zakupy, jakie WSZ w Kaliszu zrealizuje dzięki funduszom z WRPO na lata 2014-2020. Na rozstrzygnięcie w najbliższych tygodniach czekają jeszcze 4 postępowania o wartości około pół miliona złotych.