Wracają odwiedziny

To dobre wieści dla Pacjentów i ich bliskich – od 1 maja w kaliskim szpitalu przywrócone zostaną odwiedziny we wszystkich oddziałach szpitalnych. Takie rekomendacje, dotyczące zachorowań na infekcje wirusowe przenoszone drogą kropelkową ( grypa, RSV, Covid-19 i inne), przedstawił Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Należy jednak pamiętać, że czasowy zakaz odwiedzin może być wprowadzony w miarę rozwoju sytuacji epidemicznej i wystąpienia ognisk epidemicznych.

Osoby odwiedzające, pacjenci poradni specjalistycznych, nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej oraz rehabilitacji ambulatoryjnej objęci są bezwzględnym nakazem noszenia maseczek ochronnych.

Nadal w WSZ w Kaliszu odwiedziny pacjentów odbywają się z utrzymaniem następujących obostrzeń epidemicznych:

  • ograniczenie liczby osób odwiedzających do jednej jednoczasowo u jednego pacjenta,
  • obowiązek noszenia maseczki ochronnej przez osoby odwiedzające w każdym oddziale,
  • obowiązek dezynfekcji rąk przez osoby odwiedzające przy wejściu do szpitala i na każde żądanie personelu medycznego w oddziałach szpitalnych,
  • obowiązek korzystania z szatni szpitalnej przez osoby odwiedzające oraz korzystające ze świadczeń ambulatoryjnych (szatnia jest bezpłatna),
  • bezwzględne respektowanie godzin odwiedzin ustalonych w oddziałach szpitalnych.