Wysokie noty szpitala

Mamy to! Choć to jeszcze nie akredytacja CMJ do której dążymy, ale WSZ w Kaliszu uzyskał wysoką ocenę po audycie nadzoru w ramach certyfikatu ISO 9001:2015.
We wtorek przeprowadzony został w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym audyt nadzoru – ostatni w 3-letnim cyklu certyfikacji placówki.

Dobra kultura organizacyjna

Audytorzy podkreślili, że szpital może pochwalić się wysoką kulturą organizacyjną, będącą efektem pracy i zaangażowania całego zespołu w placówce.
„Świadczy o tym przygotowanie i postawa personelu” – podkreśliła Aneta Muzolf, szefowa zespołu kontrolującego, zwracając szczególną uwagę na bardzo dobrą współpracę pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi w kaliskim szpitalu.
„Kierownicy oddziałów, w których prowadzony był audyt sami podkreślają bardzo dobrą współpracę z personelem pielęgniarskim – to bardzo rzadkie w innych szpitalach. Tymczasem w WSZ w Kaliszu spotkaliśmy się z takimi opiniami wielokrotnie. Wyraźnie też widać, że personel zauważa i docenia zmiany, jakie następują w sposobie organizacji placówki. A ta jest naprawdę imponująca – mówiła podczas spotkania podsumowującego audyt Aneta Muzolf.

Audyt ISO 9001:2015

Ocena satysfakcji pacjentów

Uwagę zespołu kontrolującego zwróciła – i została wysoko oceniona – prowadzona przez WSZ w Kaliszu analiza satysfakcji pacjenta. Podkreślono fakt, że pytania w ankietach są konkretne i uwzględniające specyfikę placówki, jak również pozwalające na wyciąganie istotnych wniosków i wdrażanie efektywnych rozwiązań.
„Informacje zwrotne uzyskiwane od Pacjentów również świadczą o tym, że usługi medyczne realizowane w placówce są potwierdzeniem dzisiejszego audytu: to dobra praca w kierunku kreowania postawy bezpieczeństwa Pacjenta” – zaznacza zespół kontrolujący.

Pacjenci, zespół, rozwój i inwestycje

Poza tym szpital został wysoko oceniony za weryfikację i aktualizację procedur, prowadzenie wewnętrznych audytów i doskonalenie mechanizmów zarządzania organizacją.
„Dążymy do tego, aby stale doskonalić pracę naszego szpitala. Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój. Priorytetem jest skuteczne diagnozowanie i leczenie naszych Pacjentów, ale też poprawa warunków pracy naszego personelu. Nieustannie inwestujemy – zarówno w infrastrukturę szpitala, jak i zakup nowoczesnego sprzętu ratującego zdrowie i życie Pacjentów, a także ułatwiającego pracę personelu. Doskonalimy organizację pracy szpitala. Poprawiamy jakość i wydajność, co potwierdzają skrupulatnie analizowane przez nas statystyki i dane. Zależy nam na zaufaniu Pacjentów i jednocześnie owocnej, efektywnej współpracy z naszym zespołem. Nie jest tak, że kaliski szpital nie boryka się z problemami – te jednak staramy się rozwiązywać na bieżąco i skutecznie. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby osiągnąć obecny poziom organizacji w naszej placówce, jednocześnie mierząc się z problemami systemowymi, które dotykają szpitale w całej Polsce – podkreśla dr n. med. Radosław Kołaciński, dyrektor WSZ w Kaliszu.

Audyt ISO 9001:2015

Potwierdzenie jakości i solidności

Certyfikat ISO, to nie tylko prestiż i potwierdzenie właściwego kierunku działania szpitala. Placówki medyczne posiadające certyfikat systemu zarządzania otrzymują dodatkowe noty, podnoszące ocenę oferty, przy ubieganiu się o wybrane kontrakty z NFZ. To przekłada się pośrednio na finanse szpitala i daje dodatkowe możliwości rozwoju placówki.

Organizacja posiadająca certyfikat ISO spełnia ściśle określone wymagania, przestrzega odpowiedniego systemu zarządzania jakością i skutecznie identyfikuje obszary wymagające poprawy w ramach systemu. Wpływa też skutecznie na procesy komunikacji wewnątrz szpitala poprzez jasny podział kompetencji, odpowiedzialności, usprawnieniu systemu decyzyjnego oraz zwiększenia zaangażowania personelu medycznego. Wdrażanie systemu ISO 9001 daje też przewagę konkurencyjną szpitala na rynku usług medycznych.

Pozytywny efekt audytu w żadnym wypadku nie pozwala spocząć kaliskiej placówce na laurach – już w 2024 roku WSZ w Kaliszu podejdzie do kontroli związanej z recertyfikacją ISO 9001:2015.