Z SOR do poradni? Pacjent ma wybór!

Szanowni Pacjenci! Otrzymaliście skierowanie do poradni specjalistycznej po wizycie na SOR? Warto zadbać o zdrowie i kontrolować swój stan – szczególnie, jeśli takie zalecenia wydał lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Pacjent ma prawo korzystać z pomocy specjalistów, którzy realizują świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ, w dowolnie wybranej przez siebie placówce.


Udzielenie Pacjentowi pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu nie zobowiązuje do korzystania z poradni specjalistycznych związanych z naszą placówką. Pacjent może wybrać dowolną poradnię – np. bliżej miejsca zamieszkania, albo mniej obleganą przez Pacjentów – jak ma to miejsce u nas w szpitalu, i tym samym oferującą krótsze terminy oczekiwania na poradę lub konsultację.


Otrzymujemy sygnały od Pacjentów, że bywają wprowadzani w błąd i odsyłani z innych poradni – do tych działających przy kaliskim szpitalu. Takie działanie argumentowane jest zwykle tym, że skoro otrzymali skierowanie w SOR, to powinni korzystać z porad specjalistów związanych z WSZ w Kaliszu. Tymczasem fachowej pomocy są zobowiązani udzielić wszyscy specjaliści, do których Pacjent uda się z ważnym skierowaniem. Najczęściej dotyczy to Pacjentów kierowanych na kontrolne wizyty po przebytych urazach do poradni urazowo-ortopedycznej lub chirurgicznej.


W sytuacji, gdy wybrana przez Pacjenta poradnia specjalistyczna inna niż przyszpitalna będzie odsyłała Pacjenta do poradni przyszpitalnej „bo SOR jest w szpitalu”, Pacjent może złożyć stosowną skargę do NFZ, ponieważ takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.

Budynek kaliskiego szpitala - wejście na SOR