Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

ct, hospital, computed tomography

W roku 2015 Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu było doposażenie Szpitala w 64-rzędowy tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczenia. Głównym celem projektu była poprawa jakości świadczonych usług medycznych, zwiększenie dostępu pacjentów do usług innowacyjnych oraz dostosowanie Szpitala do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ.

Kwota całkowita: 5 548 343,53 zł
Kwota dofinansowania: 3 961 954,40 zł
Środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 738 019,75 zł
Wkład własny Szpitala: 848 369,38 zł