Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I

W roku 2015 Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Tytuł: „Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I”
Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związany bezpośrednio z procesem leczenia dla:
– Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu,
– Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza,
– Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,
– Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
– Wojewódzkiego Szpital Zespolony w Koninie,
– Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie,
– Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.
W ramach projektu zakupiono łącznie 198 szt. urządzeń i sprzętu medycznego, z czego 107 szt. aparatury trafiło do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Są to m.in.:
1. rezonans magnetyczny,
2. neuronawigacja,
3. ultrasonografy,
4. zestaw artroskopowy,
5. zestaw endokopowy,
6. system holterowski,
7. aparat RTG.
Kwota całkowita: 24 887 158,28 zł
Kwota dofinansowania: 24 632 259,08 zł