Odwołanie

Kalisz 17.07.2020 r.

Dotyczy konkursu ofert  K-20/2020 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-20/2020- Ogłoszenie z dnia 14.07.2020 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-20/2020 z dnia 14.07.2020 r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Oddziale Neurochirurgii wraz z Poradnią Neurochirurgiczną – odwołuje konkurs ofert w całości.