Odwołanie

Dotyczy konkursu ofert  K-15/2019 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-15/2019- Ogłoszenie z dnia 05.08.2019 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje,

iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-15/2019 z dnia 5.08.2019 r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami
 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – odwołuje konkurs ofert w całości.