Ogłoszenie

Kalisz 10.12.2019 r.

Dotyczy konkursu ofert  K-31/2019 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-31/2019 – Ogłoszenie
z dnia 12.11.2019 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-31/2019 z dnia 12.11.2019 r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – odwołuje konkurs ofert w całości.