Ogłoszenie

Kalisz,  22.09.2020 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 t. j.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 t.j. z późn. zm.)

Inne aktualności

Czy chirurg umie rysować?

Elektroniczne bazy danych, e-dokumentacja medyczna, diagnostyka obrazowa – a jeszcze niedawno – bo…

mały chłopiec z lizakiem w kształcie serca

Siła i motywacja

Ocalone życie, lepsze samopoczucie Pacjenta, poprawa stanu zdrowia, a przede wszystkim powrót do…