Ogłoszenie

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

przedłuża termin rozstrzygnięcia ofert w ramach konkursu K-5/2021

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r.  do godziny 14.00.