Ogłoszenie

Kalisz  22.06.2021 r.

Dotyczy konkursu ofert  K-4/2021 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-4/2021- Ogłoszenie
z dnia 26.05.2021 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje,

iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-4/2021 z dnia 26.05.2021 r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami
 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – odwołuje konkurs ofert w całości.