Ogłoszenie

Dotyczy konkursu ofert K-19/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-19/2022- Ogłoszenie
z dnia 13.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-19/2022 z dnia 13.10.2022 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Oddziale Chorób Wewnętrznych I, w Oddziale Chorób Wewnętrznych II, w Oddziale Neurochirurgii, w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej – przekłada termin składania ofert do dnia
14.11.2022 r., otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2022 r. , natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 18.11.2022 r.