Ogłoszenie

Dotyczy konkursu ofert K-20/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-20/2022- Ogłoszenie
z dnia 18.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-20/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Pracowni Hemodynamiki, w Poradni Neurochirurgicznej, w Poradni Chorób Zakaźnych, w Oddziale Gastroenterologicznym – przekłada termin składania ofert do dnia
25.11.2022 r., otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2022 r. , natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 29.11.2022 r.