Ogłoszenie

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

przedłuża termin rozstrzygnięcia konkursu ofert K-9/2022

Nowy termin rozstrzygnięcia konkursu ofert K-9/2022 zostaje wyznaczony na dzień 03.06.2022 r.