Ogłoszenie

Dotyczy konkursu ofert K-21/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-20/2022- Ogłoszenie z dnia 18.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-21/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – przekłada termin rozstrzygnięcia ofert na dzień 23.11.2022 r.