Ogłoszenie

Kalisz  19.01.2023 r.

Dotyczy konkursu ofert  K-29/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-20/2022- Ogłoszenie z dnia 15.12.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-29/2022 z dnia 15.12.2022 r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Oddziale Chorób Wewnętrznych I, Oddziale Chorób Wewnętrznych II, Oddziale Neurochirurgicznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni Neurochirurgicznej, konsultacji neurochirurgicznych dla podmiotów zewnętrznych, Pracowni Hemodynamiki, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – przekłada termin  rozstrzygnięcia ofert na dzień 24.01.2023 r.