Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert, rozstrzygnięcia konkurs K-2/2022/O