Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik – lek. Bożena Cieślak
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anita Latańska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych z potencjalnie odwracalnymi postaciami niewydolności wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostrej niewydolności oddechowej. Personel Oddziału wykonuje rocznie ok. 8,5 tysiąca znieczuleń do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej (w tym protezowanie dużych naczyń tętniczych), neurotraumatologii i neurochirurgii naczyń, chirurgii szczękowej, laryngologii, okulistyki, ortopedii, chirurgii dziecięcej oraz położnictwa i ginekologii.

Personel oddziału to 21 lekarzy, w tym trzy osoby po drugim roku specjalizacji i dwie osoby przed drugim rokiem specjalizacji szkolące się. Kadra pielęgniarska składa się z 53 osób.

Nasi lekarze:

  • lek.

    Bożena Cieślak