Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik: lek. Wojciech Czuba
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Pilarska

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Kaliszu powstał w 1970 r. i zajmuje się leczeniem dzieci w wieku od 28 dnia życia do 18 roku życia. Chorzy przyjmowani są w tzw. trybie planowym oraz w ramach ostrego dyżuru.

Wysoko wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski wykonuje i wdraża nowoczesne metody leczenia i diagnostyki dostępne dzięki rozwojowi technologii medycznych. Staramy się wprowadzać techniki operacyjne mini-inwazyjne jak np. laparoskopia.

Oddział dysponuje 16 łóżkami dla pacjentów z wydzielonym obejściem dla dzieci oparzonych oraz salą intensywnego nadzoru. Pacjenci mogą przebywać z rodzicami lub opiekunami, dla których wydzielono odpłatnie łóżka hotelowe.

Od początku istnienia oddziału dla dzieci istnieje szkoła, w której nauczyciele mają możliwość indywidualnej nauki z każdym dzieckiem.

W oddziale w trybie planowym wykonywane są operacje:
– chirurgia głowy, szyi
– wodogłowia
– zmiany skórne w obrębie głowy i szyi
– torbiele szyi
– operacja plastyczne głowy i szyi
– chirurgia jamy brzusznej
– wady powłoki brzusznej
– przepukliny brzuszne
– operacje żołądka, dwunastnicy i jelit
– operacje śledziony
– operacje pęcherzyka żółciowego
– operacje wodniaków jąder
– operacje wnętrostwa (brak jąder w mosznie)
– operacje żylaków powrózka nasiennego
– operacje stulejki
– operacja spodziectwa

W trybie pilnym przyjmowane są wszystkie dzieci wymagające podjęcia natychmiastowego procesu leczenia jak np.:
– ostre zespoły bólowe jamy brzusznej
– ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
– niedrożności jelit
– nadciśnienia śródczaszkowego (dzieci z wodogłowiem i wszczepioną zastawką)

Wszystkie dzieci, które uległy urazom:
– stłuczenie głowy
– wstrząśnienie mózgu
– urazy powłok brzucha oraz urazy narządów wewnętrznych jamy brzusznej
– złamania
– zwichnięcia
– rany
– oparzenia

Od wielu lat, w urazach kończyn, których nie udaje się nastawić, stosujemy leczenie operacyjne metodą Metaizeau, śródszpikowego zespolenia kości, która w znacznym stopniu skróciła proces leczenia dzieci z pobytem w szpitalu od kilku tygodni do kilku, kilkunastu dni. Również od kilku lat stosujemy u młodzieży gwoździe blokowane.

W trakcie hospitalizacji dziecka w naszym Oddziale spotkacie się Państwo ze specjalistyczną opieką lekarską i pielęgniarską oraz gwarancją pomocy w ewentualnym dalszym leczeniu klinicznym i ambulatoryjnym.

Godziny odwiedziny na oddziale: codziennie w godz. 9.00 – 19.00.

Nasi lekarze:

  • lek.

    Wojciech Czuba