Oddział Neurologiczny

Kierownik: lek. Witold Pawelczak
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wanda Konieczna

Telefony:
Punkt Pielęgniarski: +48 (62) 765 1847/48
Sekretariat: +48 (62) 765 1841

Oddział Neurologiczny świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze chorób mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych w zakresie:

– Stanów nagłych zagrożenia życia:

• udar mózgu niedokrwienny i krwotoczny
• ostre polineuropatie zapalne
• przełomy miasteniczne
• stany padaczkowe

– Diagnostyki i leczenia zachowawczego:

• zmian nowotworowych układu nerwowego
• zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa
• chorób naczyniowych układu nerwowego
• chorób układu nerwowo-mięśniowego (w zakresie podstawowym)
• chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane)
• chorób zwyrodnieniowych oun m.in. choroba Parkinsona, otępienie
• padaczki
• bólów i zawrotów głowy
• chorób nerwów obwodowych i nerwów czaszkowych
• stanów po urazach głowy

W ramach Oddziału funkcjonuje:

• Pododdział Udarowy
• Pracownia EEG

Godziny odwiedzin
Szpital prowadzi przyjazną politykę odwiedzin. Zaleca się, aby odwiedzać pacjentów od godz. 14.00 do godz. 18.00, a w innych godzinach po uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową lub dyżurną.

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:
Podczas przyjęcia do Szpitala niezbędne są: skierowanie do oddziału wystawione przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych przyjmowani są bez skierowania) i dowód osobisty oraz dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów w oddziale lub innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych.

Pacjenci przyjmowani na Oddział Neurologiczny powinni zabrać ze sobą: przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, ręcznik), zapas bielizny osobistej, koszulę nocną lub piżamę, szlafrok oraz czyste obuwie zmienne.

Nasi lekarze:

  • lek.

    Witold Pawelczak