Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. Sylwia Szwedowska-Tarczyńska
Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Dariusz Kowalski

Oddział Psychiatryczny powstał w 2005 r. Jest Oddziałem całodobowym, ogólnopsychiatrycznym, zamkniętym i koedukacyjnym. Przyjmuje pacjentów ze wszystkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Liczy 40 łóżek, rozlokowanych w 1,2 i 3-osobowych salach, dostosowanych do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Nasz Oddział przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji pacjentów pozostaje również świetlica i kuchnia.

Oddział Psychiatryczny zapewnia całodobową opiekę stacjonarną, a przyjęcia na oddział realizowane są w trybie planowym oraz w wyznaczone dni miesiąca w trybie ostrym.

Nasz zespół wypracował metody kompleksowego leczenia zaburzeń psychicznych, zapewniając pacjentom leczenie biologiczne (farmakoterapię), psychoterapię oraz oddziaływania rehabilitacyjne. W trakcie leczenia chorych zwraca się uwagę na problemy ich rodzin, proponując wsparcie i elementy psychoedukacyjne.

W szczególności Oddział świadczy usługi w zakresie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń oraz chorób psychicznych, w tym:
– Zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem,
– Zaburzenia lękowe,
– Zaburzenia afektywne,
– Zaburzenia psychotyczne (m.in. schizofrenia),
– Zaburzenia urojeniowe,
– Zaburzenia behawioralne (snu, odżywiania),
– Zaburzenia osobowości,
– Otępienia.

W Oddziale Psychiatrycznym realizowane są następujące procedury terapeutyczne:
– szeroka diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna,
– farmakoterapia,
– interwencje kryzysowe oraz terapia podtrzymująca i wspierająca,
– techniki relaksacyjne,
– psychoedukacja,
– kinezyterapia,
– terapia zajęciowa (biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, terapia przez zabawę).

Pacjenci objęci są indywidualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.

Nasi chorzy jako pacjenci szpitala wielospecjalistycznego mają dostęp do konsultacji lekarzy innych dziedzin medycznych (m.in. internistów, neurologów, kardiologów) oraz specjalistycznej diagnostyki medycznej (m.in. Tomografii Komputerowej, EEG, diagnostyki mikrobiologicznej, MRI).

Telefoniczne informacje o stanie zdrowia od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-14:00 tel 62 757 91 47, lub 62 757 90 46
Telefoniczny kontakt z kierownikiem oddziału wtorek i czwartek w godz. 12:00-13:00, tel. 62 757 91 47, lub 62 757 91 24.

Odwiedziny Pacjentów:

  • w dni robocze od 15:00 do 18:30
  • w sobotę, niedzielę i święta od 13:30 do 18:30

Nasi lekarze:

  • lek.

    Sylwia Szwedowska-Tarczyńska