Oddział Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt

Kierownik Oddziału: mgr Magdalena Zasiadła

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt świadczy usługi w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami OUN. Mali pacjenci otaczani są opieką od chwili narodzin do 18 roku życia.

Programem rehabilitacji objęte są dzieci:

 1. z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 2. z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu,
 6. z zespołami aberracji chromosomów (w tym zespół Downa),
 7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo- mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 8. z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 9. nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 10. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Zespół fizjoterapeutów prowadzi terapię wykorzystując następujące metody i koncepcje terapeutyczne:

 1. Koncepcja NDT – Bobath,
  Integracja Sensoryczna,
  PNF,
  Terapia czaszkowo – krzyżowa,
  Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych wg Swietłany Masgutowej,
  Terapia Taktylna wg Swietłany Masgutowej,
  Masaż niemowlęcy Shantala,
  Terapia tkanek miękkich
  Kinesiology Taping

Na oddziale odbywają się konsultacje lekarza specjalisty neurologa. Dzieci będące pod opieką oddziału otrzymują wsparcie ze strony logopedy i psychologa.

Nasi lekarze:

 • mgr

  Magdalena Zasiadła