Oddział Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt

Kierownik Oddziału: mgr Magdalena Zasiadła

Telefon kontaktowy: 62 765 11 40

Nowa lokalizacja : ul. Nowy Świat 35 A

Zespół lekarsko-terapeutyczny składa się z lekarza rehabilitacji medycznej, lekarza neurologa (okresowo), fizjoterapeutów, psychologa i neurologopedy – pedagoga.

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt ukierunkowany jest na terapię pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi wieku rozwojowego, czyli fizjoterapię najmłodszych – noworodków i niemowląt z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego. Terapią objęte są również dzieci starsze – przedszkolne i szkolne z orzeczeniami o niepełnosprawności m.in. z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, wadami genetycznym, dystrofiami i wadami dysraficznymi, chorobami metabolicznymi.

Program terapeutyczny prowadzony jest w oparciu o :

  • metody i koncepcje neurorozwojowe – koncepcja NDT Bobath, metoda Vojty,
  • metodę neurofizjologiczną PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation),
  • integrację strukturalną tkanek – praca z blizną, z powięzią,
  • metody prioprioceptywne – masaż Shantala, Terapia Taktylna,
  • techniki wspomagające terapię neurorozwojową – Kinesiology Taping,
  • testy i badania psychologiczne,
  • terapię neurologopedyczną usprawniającą funkcje oralne.

Zajęcia odbywają się w systemie zajęć indywidualnych i w formie zajęć grupowych. Niemowlęta i dzieci młodsze przyjmowane są w godzinach dopołudniowych. Dzieci przedszkolne i szkolne przyjmowane są w godzinach popołudniowych.

Ważne informacje przed pierwszą wizytą:

Jeden z rodziców lub prawny opiekun zgłasza się z dzieckiem na Oddział na 10 minut przed umówioną wcześniej godziną terapii.

Dla osoby dorosłej wejście na salę terapeutyczna w zmienionym, czystym obuwiu.

Dzieci przygotowane do ćwiczeń:

  • niemowlęta i dzieci młodsze w body,
  • dzieci starsze strój do ćwiczeń, koszulka, spodenki i czyste skarpety.

W przypadku gdy dziecko miało szczepienie, jest zainfekowane (ma katar, afty, wysypkę niewiadomego pochodzenia itp) lub Ty Rodzicu jesteś zainfekowany – nie przychodzisz na Oddział i telefonicznie powiadamiasz o przyczynach nieobecności.