Oddział Rehabilitacyjny

Kierownik: lek. Aurelia Kompanowska
Pielęgniarka Oddziałowa: Olga Gołaszewska

Oddział realizuje kompleksowe świadczenia rehabilitacyjne w zakresie:

1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa – obejmuje pacjentów po:

– urazach narządu ruchu
– zabiegach operacyjnych
– amputacjach kończyn
– w zaostrzeniach chorób przewlekłych jak:

· choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa (w tym po leczeniu operacyjnym)
· choroby reumatyczne
· zespoły bólowe kręgosłupa
· dysfunkcje w przebiegu wad wrodzonych

– przewlekłe schorzenia neurologiczne:
· choroba Parkinsona
· stwardnienie rozsiane
· porażenia i niedowłady wskutek uszkodzenia układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego o różnej etiologii
· schorzeniach rdzenia kręgowego (naczyniowe, zapalne, guzy)
· polineuropatie

2. Rehabilitacja neurologiczna – obejmuje pacjentów po:

– ostrych incydentach mózgowych (udary niedokrwienne, krwotoczne)
– urazach OUN
· urazy mózgu (krwiaki, stłuczenia itp.)
· urazy rdzenia kręgowego (paraplegie, tetraplegie)

– zabiegach na OUN (operacje guzów, krwiaków, tętniaków mózgu)

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach:
a) rehabilitacji neurologicznej wczesnej – dotyczy pacjentów do 3 m-cy po ostrym incydencie OUN
b) rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń OUN – dotyczy pacjentów z 5º wg zmodyfikowanej skali Rankina
c) rehabilitacji neurologicznej wtórnej – dotyczy pacjentów neurologicznych, nie spełniających kryteriów a i b

Kompleksowe świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

1. Fizykoterapię, w tym:
elektroterapia
magnetoterapia
światłoterapia i laseroterapia
krioterapia miejscowa
hydroterapia
leczenie ciepłem

2. Kinezyterapię – różne formy ćwiczeń indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem technik PINF, NDT, Bobath, terapii manualnej, McKenzie
3. Masaż leczniczy
4. Psychoterapię
5. Terapię logopedyczną
6. Całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego
7. Opiekę lekarską z całodobowym dostępem do wielospecjalistycznych konsultacji

Odwiedziny w Oddziale – codziennie w godz. 12.00-18.00

Kwalifikacje do przyjęcia w Oddział odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00
– osobiście ze skierowaniem
– telefonicznie: (62) 7651 946, (62) 7651 934

Nasi lekarze:

  • lek.

    Aurelia Kompanowska