Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Napierała

W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu czy zatrucia, u dorosłych i dzieci.