Unieważnienie postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu informuje, że postępowanie na wybór wykonawcy na wykonanie usługi szkolenia „Szpital: prawa pacjenta w praktyce. Skuteczna komunikacja wewnętrzna. Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi – empatia i asertywność” zostało unieważnione.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.