Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
dr n. med. Jolanta Wysocka

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przez całą dobę świadczy usługi dla pacjentów oddziałów szpitala oraz dla podmiotów zewnętrznych, które mają podpisaną umowę ze szpitalem.

Rejestracja na badania laboratoryjne – nr tel. 62 765 14 02
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-10.00

Pobieranie materiału do badań
– codziennie w godzinach 7.15-12.30

Odbiór wyników
– dnia następnego w godzinach 10.00-13.00 oraz drogą elektroniczną

Punkt Pobrań Krwi mieści się na II kondygnacji szpitala Segment B i jest czynny od 7.15-13.30.

Przed pobraniem krwi należy uiścić opłatę w kasie szpitala zgodnie z cennikiem opłat za badania laboratoryjne zamieszczonym na stronie szpitala. Kasa szpitala mieści się na II kondygnacji za Rejestracją Ogólną szpitala.

W trosce o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, prosimy o wcześniejszą rejestrację, abyśmy mogli sprawnie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Prosimy stosować się do wskazówek wizualnych odnośnie obowiązujących zasad i kierunków poruszania się w obrębie szpitala.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości badań (zarówno krajowych jak i międzynarodowych) i posiada certyfikaty jakości badań (certyfikaty do wglądu).

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej analizy lekarskie wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel na skomputeryzowanej aparaturze najnowszej generacji, renomowanych firm.
Laboratorium pracuje wyłącznie na odczynnikach posiadających certyfikat ISO 9001.
Stosowanie najnowszej technologii i metod analitycznych dostępnych w światowej diagnostyce laboratoryjnej gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników

Ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

 • oferuje staże kierunkowe dla lekarzy, którzy w programach specjalizacji posiadają wymagany staż w medycznym laboratorium diagnostycznym,
 • oferuje staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej,
 • umożliwia odbycie praktyk dla studentów uniwersytetów medycznych.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 300 badań z zakresu:

 • hematologii
 • koagulologii
 • biochemii
 • analityki ogólnej
 • immunochemii
 • immunologii transfuzjologicznej
 • autoimmunologii
 • alergologii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi diagnostykę laboratoryjną:

 • chorób układu krążenia
 • chorób wątroby
 • chorób nerek
 • chorób infekcyjnych (tj. wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, HIV, toxoplazma i inne)
 • chorób nowotworowych
 • funkcji tarczycy
 • funkcji rozrodczych
 • cukrzycy
 • osteoporozy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dostępny jest w bazie Alergiczne.Info.

Nasi lekarze:

 • dr n. med.

  Jolanta Wysocka