Zakład Leczniczego Usprawniania

Koordynator ds. asystentów fizjoterapii i fizjoterapeutów – dr n. kf. Krzysztof Piotrowski

Zakład realizuje zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykonywane świadczenia:

A)    Kinezyterapia

 • ćwiczenia indywidualne
 • terapia manualna
 • ćwiczenia metodą Mc Kenziego
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • mobilizacja (odcinka szyjnego, piersiowego. Lędźwiowego oraz małych i dużych stawów)
 • plastrowanie dynamiczne – kineziotaping
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia czynne wolne
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka czynności lokomocyjnych

B)    Fizykoterapia

 • jonoforeza
 • galwanizacja
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy Kotza
 • prądy Traeberta
 • ultradźwięki
 • ultrafonoforeza
 • naświetlanie promieniami IR
 • laser
 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

C)    Masaż

 • masaż suchy
 • masaż limfatyczny ręczny

D)    Hydroterapia

 • kąpiel wirowa kończyn (górnych i dolnych)

Zakład jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.

Nasi lekarze:

 • dr n. kf.

  Krzysztof Piotrowski