Zakład Mikrobiologii Klinicznej

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. PERZYNY W KALISZU
Wykonuje badania mikrobiologiczne dla oddziałów i poradni szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych

Pracownie Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
– Bakteriologii
– Parazytologii
– Mikologii
Pracowni Bakteriologii

Posiewy materiałów, izolacje i identyfikacje wyhodowanych drobnoustrojów oraz określanie ich lekowrażliwości.
Posiewy w atmosferze tlenowej, beztlenowej jak również w warunkach podwyższonej zawartości CO2, materiałów : krew, p.m.r., plwocina, płyny z jam ciała, treść ropna, mocz, cewniki, dreny, wymazy ze środowiska szpitalnego, testy biologiczne typu Sporal.
Identyfikacje wyhodowanych drobnoustrojów przeprowadza się metodami biochemicznymi (manualnymi lub przy zastosowaniu gotowych paneli w systemie automatycznym VITEC) oraz serologicznymi (testy lateksowe), sporządza również preparaty barwione metodą Grama.

Zakres identyfikacji obejmuje:

 • paciorkowce o typie hemolizy gamma;
 • paciorkowce o typie hemolizy alfa z wyodrębnieniem Streptococcus pneumoniae;
 • paciorkowce o typie hemolizy beta z podziałem na grupy serologiczne A, B, C, D, F, G;
 • wyodrębnienie w gr. serologicznej D rodzaju Enterococcus;
 • gronkowce z podziałem na koagulazo-dodatnie (Staphylococcus aureus) i grupę koagulazo-ujemnych obejmującą 30 gatunków;
 • pałeczki hemofilne (Haemophilus influenzae i Haemophilus parainfluenzae);
 • dwoinki Gram-ujemne z rodzaju Branhamella i Neisseria do gatunku;
 • pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriacae do gatunku;
 • pałeczki Gram-ujemne niefermentujące w tym Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.
  i Acinetobacter spp.;
 • maczugowce do gatunku;
 • mikrokoki;
 • drożdże, pleśnie, dermatofity.

Lekowrażliwość określa się następującymi metodami:

 • dyfuzyjno-krążkową;
 • dyfuzyjną przy użyciu E – testów (MIC – minimalne stężenie hamujące);
 • przy użyciu aparatu VITEC 2 COMPACT ( MIC – minimalne stężenia hamujące)
 • wg EUCAST 2014

Pracowni Parazytologii

Prowadzi badania kału i wymazów z odbytu w kierunku obecności cyst i jaj pasożytów jelitowych, wykonując preparaty bezpośrednie podbarwiane płynem Lugola oraz preparaty po opracowaniu materiału metodą flotacji lub sedymentacji – zestaw PARASEPT MINI SF).
Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia lamblia w kale.

Pracownia Mikologii
Wykonuje badania: zeskrobin skórnych, paznokci, włosów sporządzając preparaty bezpośrednie w 10% roztworze KOH oraz zakładając hodowle na podłożach agar Sabouraud i agar Sabouraud z actidionem w systemie Mycoline.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej współpracuje z następującymi jednostkami:

 • Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Diagnostyki Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
 • Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii w zakresie: identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń – uzyskując od 15 lat bardzo dobre wyniki (w załączeniu aktualne świadectwo – 2014).

Materiały do badań od pacjentów ambulatoryjnych przyjmowane są od poniedziałku do piątku (włącznie) od godz. 7.30 – do 13.00, w tym czasie również wydawane są wyniki badań.

Zakład prowadzi badania mikrobiologiczne tlenowej i beztlenowej flory bakteryjnej
z materiałów klinicznych w zakresie preparatów barwionych, hodowli i identyfikacji oraz określania lekowrażliwości. Mikroskopową i makroskopową identyfikację drożdży i pleśni. Badania mikroskopowe kału w kierunku pasożytów jelitowych.