01.02.2013_Sukcesywne dostawy stentów z biodegradowalnym polimerem oraz introducerów do tętnicy promieniowej