01.03.2013_Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników