01.10.2015_Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, dializoterapia, wypalanie zawodowe, trudny pacjent oraz wykonanie i interpretacja EKG