01/17_Wynajem parkingu o powierzchni 3 999,00 m² położonego przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu