02.07.2012_Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką typu S