02/23 Kompleksowa usługa doradcza i nadzorcza w celu poprawy funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wraz z utrzymaniem optymalizacji kosztowej uzyskanej w ramach realizacji umowy

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki