02/23

Wynajem powierzchni 2,00 m² znajdującej się na II kondygnacji
w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79,
z przeznaczeniem pod dystrybutory z ciepłymi napojami


Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki