2/16_sukcesywne dostawy naczyń jednorazowych z pulpy celulozowej