02/21_Zakup urządzeń w ramach projektu „Program rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu” – etap III