03.02.2012_Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Szpitala