03/18 Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego dla Oddziału Wewnętrznego II