04.02.2011_USUNIĘCIE ZAWAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ LIKWIDACJA NIESZCZELNOŚCI INSTALACJI WODY OBIEGOWEJ FONTANNY