04.02.2013_Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, sieci instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, wentylacyjnych i gazów medyczn