04.04.2011_Udzielenie licencji na korzystanie z modułów Zakażenia Szpitalne i Mikrobiologia Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica wraz z ich wdrożeniem oraz nadzór autorski i serwis oprogramowania InfoMedica