04.09.2013_Świadczenie uługi czasowego dostępu do systemu teletransmisji danych medycznych