04.10.2012_Dostawa i uruchomienie aparatu do znieczulenia ogólnego oraz głowicy przezprzełykowej do echokardiografu Vivid