04/23 „Wynajem powierzchni 2 m² znajdującego się na 1 kondygnacji Budynku Głównego Szpitala, (SOR) posadowionego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 na działce Nr : 12,13, 14/1, 15/4, 16/2, 17/2,  oznaczonej w ewidencji  gruntów jako obręb Ogrody, z przeznaczeniem na automat z przekąskami i automat z zimnymi i ciepłymi napojami”