04/19_Sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych