04/21_Usługa kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno – higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu